తాను తెప్పున్న ఎగసింది గోదావరీ

ఉప్పొంగిపోయింది గోదావరీ…. 

ఉప్పొంగిపోయింది గోదావరీ...

గోదావరి తల్లికి కోటి దండాలు 

G (3)

అద్గద్గో అక్కడ… గేటు కింద ఆ స్తంభం దగ్గర అలా అలా సుడి తిరిగీ…

G (9)

అదేనా జనార్దనస్వామి గుడీ!

G (11)

వర్రె.. ఈ కాకి ఏకాకి కాదు.. దీనిలాగే ఆడుతున్న కాకులెన్నో…

G (22)

ఇంకొక్క రెండడుగులు పెరిగితే… ఏమవుతుందో… 

G (31)

దోబూచులాటేలరా…

G (33)

ఎర్ర నీరంటే ఇదేనా…

G (35)

మంచు కురిసే వేళ కాదే…

G (37)

ద గ్రేట్ గ్రాండ్ వాటర్ కేన్యన్

G (43)

నడుమొంపులు ఇక్కడా… వడ్డాణాలు అవుటాఫ్ ఫోకస్‌లోనూ…

G (41)

పులస వొలకి సిక్కినాదా… యేటీ, యింకా నేదా…

G (49)

తమ్ముడూ… గోదావరంటే ఇదే…

G (58)

తాను తెప్పున్న యెగసింది గోదావరీ…

G (68)

గోదావరీ పావనోదార వాఃపూర మఖిల భారతము మాదే కదా మరి…!

Advertisements

3 Comments (+add yours?)

 1. విన్నకోట నరసింహారావు
  Jul 13, 2016 @ 08:04:04

  “ఉప్పొంగి పోయింది గోదావరి
  తాను తెప్పున్న ఎగసింది గోదావరీ
  …………………………….
  …………………………….”

  అడివి బాపిరాజు గారి అద్భుతమయిన కవిత.
  ఫొటోలు బాగున్నాయి.

  Reply

 2. harika
  Apr 12, 2018 @ 15:45:20

  good afternoon
  its a nice information blog
  The one and the only news website portal INS Media.
  please visit our website for more news updates..

  https://www.ins.media/

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: