తాను తెప్పున్న ఎగసింది గోదావరీ

ఉప్పొంగిపోయింది గోదావరీ…. 

ఉప్పొంగిపోయింది గోదావరీ...

గోదావరి తల్లికి కోటి దండాలు 

G (3)

అద్గద్గో అక్కడ… గేటు కింద ఆ స్తంభం దగ్గర అలా అలా సుడి తిరిగీ…

G (9)

అదేనా జనార్దనస్వామి గుడీ!

G (11)

వర్రె.. ఈ కాకి ఏకాకి కాదు.. దీనిలాగే ఆడుతున్న కాకులెన్నో…

G (22)

ఇంకొక్క రెండడుగులు పెరిగితే… ఏమవుతుందో… 

G (31)

దోబూచులాటేలరా…

G (33)

ఎర్ర నీరంటే ఇదేనా…

G (35)

మంచు కురిసే వేళ కాదే…

G (37)

ద గ్రేట్ గ్రాండ్ వాటర్ కేన్యన్

G (43)

నడుమొంపులు ఇక్కడా… వడ్డాణాలు అవుటాఫ్ ఫోకస్‌లోనూ…

G (41)

పులస వొలకి సిక్కినాదా… యేటీ, యింకా నేదా…

G (49)

తమ్ముడూ… గోదావరంటే ఇదే…

G (58)

తాను తెప్పున్న యెగసింది గోదావరీ…

G (68)

గోదావరీ పావనోదార వాఃపూర మఖిల భారతము మాదే కదా మరి…!

Advertisements

ప్రణయ దిగంతాలకు…

నా కలల నిండా నువ్వే

నువ్వు కూడా కలలు కంటూ

ఆ కలలలో నేను పరుచుకుని వుంటాను

నీవు లేక నేనెక్కడికి పోను

నేనీ ప్రపంచంలోకి వచ్చిందే నీకోసం

నా ఆలోచనల నుంచి అడుగుల వరకూ

అన్నీ నీ వైపే వున్నాయి

ఆ మోము మీంచి ముంగురులని తప్పించలేను

ఈ మనసులోంచి నీ ముద్రల్ని తప్పించలేను

నా జీవితంలోకి పూల దారి పరిచాను

దాని మీదుగా నువ్వు నడిచివస్తే

నన్ను మించిన అదృష్టవంతుడెవరు

నా హృదయానికి నీ మనసులో ఒకింత చోటిస్తావా …!

నీ చిరునవ్వుల్ని నా కోసం కొద్దిగా వొలికిస్తావా …!

నా గాలిపాటకి నీ పలుకులతో తళుకులని అద్దుతావా …!

                        (जनम जनम का साथ है అన్న హస్రత్, రఫీ, శంకర్ జైకిషన్ఏమైపోయారు మీరంతా)

అభిజ్ఞాన కుంతలం

నువ్వు నన్ను గుర్తు తెచ్చుకుంటావు

ఓ మంచి పాట నీ వెంట పడ్డపుడు

ఓ వెన్నెల రాత్రి, ఓ వసంతం

మన ప్రేమని జ్ఞాపకం చేస్తుంటే

నా అరచేతిలో నీ ముద్దు ముద్రలేస్తుంటే

కాలం గరిపొడిచిన ఆ క్షణాలని

నువ్వెలా మరిచిపోగలవు

హంసగీతి

మది తలపుల సొగసు కవితవి

అలతి బరువు పూల వన లతవి

మదిని స్పృశించిన వలపు గీతివి

మధుర స్మృతుల మదన పరీమళానివి

నిను మరిచానా నా అస్తిత్వమే శూన్యం

నీ తలపులతో మృత్యువుకి మృదువుగా ఆహ్వానం

మది – యెద

వలదన్న వినదీ మనసు

ముగుదమీద మనసాయెనంటోంది

కెమ్మోవి కొరకమని కోరుతోంది

అస్తిత్వం కోల్పోయేంత గాఢంగా

కౌగిట పట్టమంటోంది

సౌకుమార్యానికి కర్కశత్వంతో

జత కలపమంటోంది

అందుకే గుండె చీల్చి

మనసుని పూడ్చేసాను

… … …

… … …

గుండె పోటు

వియోగ వహ్ని

కోయిల పాటలో చేదు

యెర్ర గులాబుల కఠిన స్పర్శ

పచ్చటి అడవిలో దావానలం

మంద్రంగా రోదిస్తున్న వీణ తంత్రి

సన్నజాజుల దుర్గంధం

అంటుకున్న మంచు మంట

స్వప్నసీమలకావల…

నీలి నీలి కంట

కన్నీటి నీటి మంట

జ్ఞాపకాల జ్వాల

రగులుతున్న వేళ

రక్తం మరిగి ఆవిరౌతుంటే

నీ మంచు మాటల సోన వాన

నేనిక్కడే ఉండిపోయాను

నువ్వలా కలగా కరిగిపోయావు

Previous Older Entries

%d bloggers like this: