ప్రణయ దిగంతాలకు…

నా కలల నిండా నువ్వే

నువ్వు కూడా కలలు కంటూ

ఆ కలలలో నేను పరుచుకుని వుంటాను

నీవు లేక నేనెక్కడికి పోను

నేనీ ప్రపంచంలోకి వచ్చిందే నీకోసం

నా ఆలోచనల నుంచి అడుగుల వరకూ

అన్నీ నీ వైపే వున్నాయి

ఆ మోము మీంచి ముంగురులని తప్పించలేను

ఈ మనసులోంచి నీ ముద్రల్ని తప్పించలేను

నా జీవితంలోకి పూల దారి పరిచాను

దాని మీదుగా నువ్వు నడిచివస్తే

నన్ను మించిన అదృష్టవంతుడెవరు

నా హృదయానికి నీ మనసులో ఒకింత చోటిస్తావా …!

నీ చిరునవ్వుల్ని నా కోసం కొద్దిగా వొలికిస్తావా …!

నా గాలిపాటకి నీ పలుకులతో తళుకులని అద్దుతావా …!

                        (जनम जनम का साथ है అన్న హస్రత్, రఫీ, శంకర్ జైకిషన్ఏమైపోయారు మీరంతా)

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

 1. kiran
  Jan 02, 2017 @ 17:28:20

  awesome
  hi
  We started our new youtube channel : Garam chai . Please subscribe and support
  https://www.youtube.com/channel/UCBkBuxHWPeV9C-DjAslHrIg

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: