అభిజ్ఞాన కుంతలం

నువ్వు నన్ను గుర్తు తెచ్చుకుంటావు

ఓ మంచి పాట నీ వెంట పడ్డపుడు

ఓ వెన్నెల రాత్రి, ఓ వసంతం

మన ప్రేమని జ్ఞాపకం చేస్తుంటే

నా అరచేతిలో నీ ముద్దు ముద్రలేస్తుంటే

కాలం గరిపొడిచిన ఆ క్షణాలని

నువ్వెలా మరిచిపోగలవు

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. rpratapa
    Jun 16, 2016 @ 08:46:48

    “Manchi pata nee venta paddappudu …” happens.. often!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: