స్వప్నసీమలకావల…

నీలి నీలి కంట

కన్నీటి నీటి మంట

జ్ఞాపకాల జ్వాల

రగులుతున్న వేళ

రక్తం మరిగి ఆవిరౌతుంటే

నీ మంచు మాటల సోన వాన

నేనిక్కడే ఉండిపోయాను

నువ్వలా కలగా కరిగిపోయావు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: