అన్వేషణ

ఎక్కడున్నావో తెలియక
ఎక్కడున్నానో తెలియక
అలా వుండిపోయాను
ఒక తీవ్రమైన అన్వేషణలో
నీకై యెదురు చూస్తూ
యీ నిశీధిలో నిలబడ్డాను
నిరంతర గమనంలో
నిర్విరామాంతర్మథనంలో
నిన్నే చేరాలనుకున్నాను
నువ్వు నానుంచి కావాలనే
తప్పించుకుంటున్నావని తెలుసు
నేను వెదకడం ఆపేసిన మరుక్షణం
నువ్వు నాకు దొరుకుతావనీ తెలుసు
కానీ నువ్వు నాకు కావాలి
అందుకే నువ్వు నాకు దక్కకూడదనే
నిన్ను అనంతంగా అన్వేషిస్తున్నాను
వెనుకే వస్తున్నావని తెలిసినా
ముందే వెదుక్కుంటున్నాను
ఎక్కడున్నావో తెలియక
ఎక్కడున్నానో తెలియక
అలా వెదుకుతూ ఉండిపోయాను

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. satish
  Jan 31, 2014 @ 10:39:14

  సర్… ఆ నీడ కోసం మీ అన్వేషణ.. ఎప్పటి దాక.. చాలా బాగుంది. చాలా రోజులకి మీలో పాత ఫణి కనిపించారు. మీ పదాల అల్లికలో బిజిబిగి ఎప్పటికీ నాకు వండర్ అనిపిస్తుంది.

  Reply

  • ఫణీన్ద్ర పురాణపణ్డ
   Feb 04, 2014 @ 21:36:04

   ఇది చాలా పాతదే సతీష్‌… బహుశా అందుకే నీకు అలా అనిపించిందేమో…

   2003 తర్వాత నేను నిజంగా రాసింది ఏమీ లేనట్టే ఉంది. ఇవన్నీ అంతకు ముందరి కుప్పిగంతులే. ఆ తర్వాత పైత్యం మరింత ముదిరి రాతలకు దూరమయ్యాను.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: