నీవు లేవు… నీ పాట లేదు…

స్వరాలు పలకడమే లేదు…
ఏ లొల్లాయి పాట పాడాలి నేను…
సరిగమలే లేని జీవితం…
ఆకాశంలా శూన్యమే కదా…

అక్కడా ఇక్కడా నాపై అలిగితే ఎలా
నీవు లేక నా పాట అబద్ధమైపోతే ఎలా

నా జీవితం దగ్ధమైపోతోంది
ఈ రేయి గడిచి పొద్దు పొడిచే దారే లేదే

సంగీతం మనసుకు రెక్కలనిస్తోంది
స్వర రాగ గంగ ప్రవహిస్తోంది
స్వర సాధనే ఈశ్వరోపాసన కదా

Manna Dey

సుర్‌ నా సజే.. క్యా గావూ( మై…
అంటూ బసంత్‌ బహార్‌ కోసం మన్నాడే అల్లల్లాడిపోయిన పాట
ఇప్పుడు మన్నా కోసం మనమూ అంతే కదా…

జిందగీ కైసీ హై పహేలీ… మళ్ళీ మన్నాడేనే.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: