జిందగీ కైసీ హై పహేలీ…

ఎంత విచిత్రమైనదీ జీవిత ప్రహేళిక
నవ్వులాటకీ కన్నీటి పాటకీ చోటొకటేనట

మనసుకి ఒకోసారి నిజమెంతకీ స్ఫురించదే
కలల ఎండమావుల వెనుకనే పరుగు తీస్తుంటుందే
ఆ కలల దారిన ఓ బాటసారి ఒకోసారి
వాటినే దాటి పోతాడు, ఎక్కడికో మరి

ఇక్కడింత అందంగా సర్దిపెట్టినదెవరో
సుఖదు:ఖాల జమిలి పడవలెక్కినదెవరో
మౌనంగా ఉండిపోయినదెందుకో
ఒంటరిగా పయనమైపోయినదెచటికో

(గుల్జార్ పదాలకు సలీల్‌ చౌధురి స్వరాలు సమకూర్చిన గీతం)
(మన్నాడే పెదాలకు రాజేష్ ఖన్నా నటించిన ఆనంద్‌ చిత్రం)

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. జలతారువెన్నెల
    Apr 11, 2013 @ 01:03:05

    విజయ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలండి మీకు.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: