జ్ఞాపకాల వడగళ్ళు

నిరుడు కురిసిన
హిమ సమూహముల
జ్ఞప్తికి తెస్తూ నువ్వు

అపుడెపుడో బాల్యంలో
చేజారి పడిన మట్టి పలకా

పరీక్షల్లో తొలిసారి ఫెయిలయిన
ఫిజిక్స్ థర్డ్ యూనిట్టెస్టూ

వేయిపడగలతో మొదలై
అనుక్షణికం వరకూ గడిచిన
వేసవి సెలవులూ

ఇంటర్లో ముందు బెంచీలో
ఘల్లుమన్న పట్టీల
అమ్మాయిపై కవిత్వమూ

ఇపుడు నువ్వూ…

నిరుడు కురిసిన
హిమ సమూహముల
మధుర స్మృతుల
జ్ఞప్తికి తెస్తూ నువ్వు

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

 1. శ్రీ
  Apr 08, 2012 @ 08:51:19

  చాలా బాగుందండి!

  Reply

 2. rpratapa
  Apr 10, 2012 @ 02:04:24

  Sir,
  Mee peru Dreaming Jurnalist ani yenduku pettukoledu? BTW, meeru ee vokka goda meeda matrame rastuntara, leka vere godalu kooda masi chestuntara?

  Reply

  • Phaneendra
   Apr 10, 2012 @ 08:36:22

   DG_’R’_Pratapa… emduku pettukoledamte em chebutam… kadu kabatti. u already know, am mere a dreamer. prastutaniki na paityapu ottudu ee pressuke parimitam. migata godalu once in a blue moon.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: