నాన్‌వెజ్ లేళ్ళు

ఆ మధ్యన లేళ్ళు పాములను తింటాయా అని సందేహం వ్యక్తం చేశాను. విశ్వనాథ వారు ఆ మాట చెప్పినందునే.. ఆ విషయాన్ని తప్పు అని కొట్టిపారేయలేకపోతున్నానని వివరించాను. ఆ లింక్ ఇక్కడ. ఇంతకీ వేయిపడగల్లో ఆ వాక్యం ఎక్కడ ఉందని కొందరు బ్లాగ్‌మిత్రులు సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు.

“వేయిపడగలు”లోని ఓ ప్రతీకాత్మక పాత్ర “పసిరిక”. పర్యావరణానికి ప్రతీకగా ఆ పాత్రని సృష్టించాడు రచయిత. పాము లక్షణాలతో ఉండే మనిషి పసిరిక. ఆ “సగం పాము – సగం మనిషి” ని చూసిన బ్రిటిష్ దొర గార్డినర్ పసిరికని తనతో ఇంగ్లండ్ తీసుకుపోయి అక్కడ జూలో పెట్టాలనుకుంటాడు. కానీ పసిరిక ఎప్పుడూ తోపుల్లో పాములతో తిరుగుతూ ఉంటాడాయె.

ఒక దశలో పసిరికకీ పాములకీ విభేదాలు వస్తాయి. అతణ్ణి పాములు తమ దరికి చేరనీయవు. దానితో దొరకు భయాలు వదిలిపోతాయి. అప్పుడు అతను పసిరికని కిడ్నాప్ చేస్తాడు. ఆ సందర్భంలో చెప్పిన వాక్యం ఇది.

“పాము విషము కలది గదా యని పాములను జంపగల జంతువులన్నియు విషము కలవి కావు. గృధ్రములు, వాయసములు కుపితములై పాము పోవునపుడు పడగల మీద ముక్కులతో బొడుచును. లేళ్ళు పాములను తిని రోమంథము చేయును. ముంగిసలు సర్పములను విదిలించి చంపును. పాములకు భయపడినట్లు గృధ్ర వాయస నకులములకు భయపడనక్కర లేదు.”

(పేరా 4, అధ్యాయం 25, వేయి పడగలు)

అదీ సంగతి. జీవశాస్త్రంతో సన్నిహిత పరిచయం ఉన్న వారెవరైనా దీని నిజానిజాలను నిర్ధారించ ప్రార్థన.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: