వొలికిన నీలిమ

అనుభూతి
ఆకృతి దాలిస్తే
నువ్వు

అనుభూతి
వొలికిన నీలమైతే
నువ్వు

అనుభూతి
చిప్పిల్లిన కన్నీరైతే
నువ్వు

అనుభూతి
అందగించిన నవ్వైతే
నువ్వు

అనుభూతి
నీదైన నా నువ్వైన
నువ్వు

Advertisements

10 Comments (+add yours?)

 1. satya
  Mar 20, 2012 @ 10:28:03

  baagundi…

  Reply

 2. satya
  Mar 20, 2012 @ 10:28:35

  Reply

 3. kastephale
  Mar 20, 2012 @ 12:37:41

  good expression

  Reply

 4. Phaneendra
  Mar 20, 2012 @ 12:42:07

  SATYA GARU, SARMA GARU… THANKS

  Reply

 5. సుభ/subha
  Mar 20, 2012 @ 13:06:05

  Nice One andiii…

  Reply

 6. kbkreddy
  Mar 20, 2012 @ 19:03:22

  ఒక్క అనుభూతిలో ఎన్ని ”నువ్వులో ”
  చిన్న పదాలలో వన్నెలు జాలు వారాయి
  అభినందనలు

  Reply

 7. mohan ram prasad
  May 07, 2012 @ 10:31:05

  అనుభూతి
  అక్షరాలాకవిత్వమై
  ఆమె…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: