యేకాంతిక

మరకల బల్ల మీద్దరువులో
యీల పాత హిందీ పాట తూగు

మూలబడ్డ ముసలి నిట్టూర్పుల్లో
నోస్టాల్జిక్రాజకీయ గుప్పుగుప్పొగ

కాలేజీ వేళలో బంకు నడిన పడిన
కుర్రకబురుల్లో వొలుకుతున్న అందాలు

పళ్ళేల్లో ఖాళీ చాయ్ కప్పులర
డజన్‌తో వెయిటరష్టావధానమూ

కవుంటర్ముందరి లోకల్మేడ్నాసిటేప్లో
మూలగలేక యేడుస్తున్న ఘంటసాల

మే వేసవి మఝ్యానప్పండువెన్నెట్లో
జామైన ట్రాఫిక్పంజగుట్ట చౌరస్తా
మూల మీది యీ యిరానీ భాగ్య కేఫ్లో

నీ తలపుల జడివానలో తడుస్తూ నేను

ఇంతకీ యెవర్నువ్?

                                                     (పదమూడు మార్చి రెండువేలమూడు)

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. కొత్తావకాయ
  Feb 19, 2012 @ 17:24:35

  మే వేసవి మధ్యాన్నప్పండువెన్నెల్లో తలపుల జడివాన.. భలే!

  Reply

 2. Phaneendra
  Feb 19, 2012 @ 18:58:22

  కొత్తావకాయ గారూ

  మీ కృష్ణలీలల ముందు నా కుప్పిగంతులా?
  ధన్యవాదాలు

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: