దేహం – మోహం – కోహం

డీజీపీ వ్యాఖ్యల తర్వాత మీడియాలో బోలెడంత గోల.
ఆయన స్త్రీ జాతినీ, ప్రజాస్వామ్యాన్నీ అవమానించాడని గగ్గోలు పెట్టారు చాలా మంది.
ఆయన వ్యాఖ్యల్లో తప్పు పట్టాల్సింది లేదని మరికొందరి వాదన.

సరే… ఇక్కడ నేను ఆ చర్చల జోలికి పోడం లేదు.
ఈ సందర్భంలో (భారతంలోని?) ఓ చిన్న కథ గుర్తుకొచ్ఛింది.

ఓ ప్రాతః కాలాన వ్యాసుడూ, శుకుడూ కలిసి ఎక్కడికో వెడుతున్నారు.
దారిలో ఓ జలావరణాన్ని దాటుతున్నారు.
ఆ వేళకు ఆ జలాల్లో అచ్చరలు స్నానాలు చేస్తున్నారు.

శుకుడు ముందుగా వారిని దాటి వెళ్ళిపోయాడు.
ఆయన వెడుతుండగా ఆ సౌందర్య రాశులు సభక్తికంగా నమస్కరించారు.

ఆ వెనుక వ్యాసుడు అప్సరల తోవ దాటాడు.
అంతలో ఆ సుందరీమణులు ముందు వొంటి మీద వలువలు కప్పుకున్నారు. ఆపై భయ భక్తులతో వ్యాసుడి దారి నుంచి వెనక్కు వెనక్కు తగ్గారు.

వ్యాసుడికి ఆశ్చర్యం వేసింది. తన కుమారుణ్ణి, తన కన్నా వయసులో ఉన్న వాణ్ణీ చూసినప్పుడు కేవలం భక్తి భావంతో మెలిగిన వియచ్చరలు, వేదాలనూ అష్టాదశ పురాణాలనూ వింగడించిన తనను చూసి వొళ్ళు దాచుకున్నారే. తాను అంత కాముకుడిననుకున్నారా? అదే మాట ఆ అందగత్తెలనే అడిగేశాడు.

“ఆర్యా… మీ తపో తీక్ష్ణత పై మాకు ఏ అనుమానమూ లేదు. కానీ మీకు ఇంకా “అహం” (నేను, నా అన్న) భావం పోలేదు. అప్పుడు కామం ప్రకోపించడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ శుక మహర్షి ఆ స్థాయిని జన్మతః అధిగమించిన వాడాయె. ఆయనకు అందరు స్త్రీలూ తల్లులే. అందుకే ఆయన సమక్షంలో మాకు మా స్త్రీత్వ భావనే కలగదు”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: