కలల ప్రపంచం

కలల ప్రపంచానికి స్వాగతం.

జర్నలిజానికీ, స్వాప్నికతకూ సంబంధమేంటి?

అసలు జర్నలిస్టంటేనే కలలు కనే వాడు తప్ప మరింకేం కాడు కదా…

లేఖనమో… విలేఖనమో… అనులేఖనమో… సృజనలేఖనమో…

… ఏది ఏదో తెలీనప్పుడు ఏదైనా ఓ సుదీర్ఘ స్వప్నపు జాగృత శకలమే కాదా…

అందుకే దీన్ని నా కలల ప్రపంచమంటున్నది!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: